Teatr Tańca Actus Animi oraz formacja 7th Step

Teatr Tańca Actus Animi (TTAA) został założony przez Katarzynę Gałązkę – Biedul w 1999 roku i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Obecną siedzibą zespołu jest pracownia „Kwadrance”. TTAA pracuje w technice modern dance/jazz.  Zespół ma na swoim koncie znaczną liczbę sukcesów pod postaciami wygranych przeglądów i konkursów tanecznych w kraju i zagranicą. Pierwsze miejsca, grand prix, miejsca na podium. Wiele lat wiele sukcesów, wiele choreografii, koncertów na scenie lokalnego Domu Kultury.

Do zespołu dołączyć można już w wieku 3 lat. Uczestnictwo w zespole daje możliwość rozwoju na ścieżce tancerza w granicach wyznaczanych jedynie przez samych uczestników i ich opiekunów.

Możliwość uczestnictwa w projekcie akrobatyka organizowanym przez SPAA przyśpiesza rozwój umiejętności tanecznych i możliwości fizycznych naszych tancerzy. Wszystkie grupy taneczne zespołu aktywnie koncertują. Grupy estradowe biorą dodatkowo udział w przeglądach i konkursach tanecznych. Kierownik zespołu Katarzyna Gałązka – Biedul.

Formacj taneczna „7 th Step” powstała w 2007 roku. W swych choreografiach wykorzystuje najnowsze techniki tańca nowoczesnego. Zespół tworzą dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Licznie nagradzany na festiwalach i przeglądach tanecznych.

Kalendarium osiągnięć Actus Animi

2000 Wojewódzki Festiwal Dziecięcych Form Muzycznych i Tanecznych ,,Skawina” – I miejsce

2001 Wojewódzkie Spotkania Taneczne Olkusz- II miejsce

2001 Powiatowy Festiwal Kultury – grand prix

2002 XV Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych- laureat

2002 Powiatowy Festiwal Kultury- wyróżnienie grupa dziecięca Dziecięcy Teatr Tańca Actus Animi

2002 Powiatowy Festiwal Kultury- I miejsce

2002 XXI Międzywojewódzkie spotkania taneczne Olkusz- III miejsce

2003 Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych- laureat

2003 Powiatowy Festiwal Kultury- Formy Taneczne- wyróżnienie grupa dziecięca

2003 Powiatowy Festiwal Kultury- Formy Taneczne- laureat

2004 XXIII Międzywojewódzkie spotkanie taneczne Olkusz- II miejsce

2004 Powiatowy Festiwal Kultury Formy Taneczne- laureat

2008 Formy Taneczne Powiatowego Festiwalu Kultury- laureat

2008 XXI Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych eliminacja wojewódzkie Talenty Małopolski- I miejsce

2010 XXIII Małopolski Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski- laureat

2010 Formy Taneczne Powiatowego Festiwalu Kultury- I  miejsce

2010- XXIII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych- tytuł Talentu Małopolski 2010

2011- Formy Taneczne Powiatowego Festiwalu Kultury-  I miejsce

2015- ,,Hronovski Jablicko”- I miejsce

2017-„Hronovski Jablicko”- I miejsce

2018- V Ogólnopolski Festiwal zespołów tanecznych „Magia Tańca” Rybnik – I wyróżnienie

2019- Ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego „ Wir Festiwal” Nowy Sącz – I  miejsce

2019- X Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” Dębica- III miejsce

2019 – Ogólnopolski Festiwal „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” Chrzanów – I miejsce

2019- Festiwal Tańca „ Rytmy Ulicy” Brzeszcze – II miejsce

2019 – VII Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki Taniec” Oświęcim – II miejsce

2019 – Ogólnopolski Konkurs Taneczny „ Dance is the Limit” Andrychów – II wyróżnienie senior

2019 – Ogólnopolski Konkurs Taneczny „ Dance is the Limit”Andrychów – I miejsce junior

2021 – Festiwal „Intermedium”  w Krośnie – I miejsce solo Julia Gierlach , I miejsce Estrada Actus Animi, II miejsce duet Emilia Łukasik i Ewa Straszak, wyróżnienie I stopnia Mini Estrada Actus Animi (debiut).

2021 – VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego i Współczesnego w Żorach – II miejsce duet Karolina Bałazy i Helena Biedul, III miejsce duet Dagmara Kocjan i Natalia Krężel, wyróżnienie I stopnia Estrada Actus Animi, wyróżnienie II stopnia duet Ewa Domagała i Kalina Pustułka

2021 – Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne „Zakręceni na Taniec” w Rzgowie – I miejsce i nagroda specjalna duet Emilia Łukasik i Ewa Straszak, II miejsce Estrada Actus Animi, II miejsce solo Julia Gierlach, II miejsce duet Ewa Domagała i Kalina Pustułka, III miejsce Mini Estrada Actus Animi

2021 – III Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Zwoleniu – I miejsce Mini Estrada Actus Animi, II miejsce Estrada Actus Animi, nagroda specjalna miś Andrzej Junior Estrada Actus Animi

Instruktorzy: Katarzyna Gałązka – Biedul, Agnieszka Wójcikowska, Marlena Brodzińska, Daria Powaga.