Dzieci i młodzież 7-16 lat

TTAA Teatr Tańca Actus Animi grupy: fuksjowa, różowa, zielona, czarna, mini estrada, estrada junior, estrada.

W zależności od wieku i zaawansowania uczestnika udział w grupach dobierany indywidualnie. Uczestnictwo w zajęciach umożliwia dodatkowo możliwość korzystania z akrobatyki dedykowanej dla tancerzy a organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi.

Każda z grup TTAA bierze udział w koncertach. Grupy estradowe dodatkowo w turniejach i konkursach.

Instruktorzy: Katarzyna Gałązka – Biedul, Agnieszka Wójcikowska, Marlena Brodzińska.

Hip Hop grupa początkująca (pocz.), średnio zaawansowana (śr. zaaw.) oraz grupa zaawansowana (zaaw.)

W zależności od wieku i zaawansowania uczestnika udział w grupach dobierany indywidualnie. Uczestnictwo w zajęciach umożliwia dodatkowo możliwość korzystania z akrobatyki dedykowanej dla tancerzy a organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi.

Każda z grup bierze udział w koncertach a grupa zaawansowana dodatkowo w turniejach i konkursach.

Instruktorzy: Daria Rita Powaga.

Commercial Hip - Hop.

W zależności od wieku i zaawansowania uczestnika udział w grupach dobierany indywidualnie. Uczestnictwo w zajęciach umożliwia dodatkowo możliwość korzystania z akrobatyki dedykowanej dla tancerzy a organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi.

Grupa bierze udział w koncertach i pokazach.

Instruktorzy: Sylwia Witek.

Taniec Towarzyski grupa początkująca (pocz.)

Zalecany udział w zajęciach w parch. Możliwy udział solo. Przygotowanie i możliwość udziału uczestników zajęć w turniejach Tańca Towarzyskiego i zdobywania klas tanecznych.

Instruktorzy: Nicole Morawska.

Taniec towarzyski grupa zaawansowana (zaaw.)

Grupa przeznaczona dla uczestników z doświadczeniem / posiadaczy klas tanecznych. O dołączeniu do grupy decyduje instruktor.

Grupa zaaw. bierze udział w koncertach,  turniejach i konkursach.

Instruktorzy: Nicole Morawska.